۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه

بخش سوم مشکلات زبان سومری

مشکلات زبان سومری (بخش سوم)


پروفسور Dietz.Otto.Edzard در بند 1/2 کتاب خود " دستور زبان سومری" Sumerian Grammar نشر Brill. Leiden. Boston 2003 پاسخ نومید کننده ای به مدعیان خویشاوندی زبان سومری با زبان مورد ادعای آنها میدهد، او میگوید:"

سومریان باید از یک زبان خویشاوند فرضی منشعب شده باشند، که در نیمه یا اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد این انشعاب رخ داده باشد. با این وجود، ما پس از آن دیگر هیچ چیزدرباره آوا نشانه ها و ساختار زبان سومری ، برای قبل از دوره میانه هزاره سوم قبل از میلاد نمی دانیم ، و مدرکی در دست نداریم. بنا براین حد اقل یک شکاف دوهزار ساله بین این مدت و قدیمی ترین صورت قابل ساخت هر زبانی( مثل: ترکی ، مجاری ، چینی- تبتی) که قابل مقایسه با زبان سومری باشد ، وجود دارد.

تلاشهائی برای یافتن واژه های هم ریشه مخصوصاً بر مبنای صدای منفرد کلمات انجام شده اند. تااین زمان برابر کار های W.Deeters ( 1963-76) او معمای خویشاوندی زبان باسکی – قفقازی  را مورد کنکاش قرار داده است ، و میگوید،هر کلمه در زبان الف و ب که صدای همانند دارند، امروزه بیشترمحتمل است ،که غیر مرتبط باشند. زیرا آنها محصول آوائی متحول شده طی دوره چندین ملیون ساله هستند ، واحتمالاً بنظر نمی رسد ، مربوط به تغییر معنی تحولات تاریخی باشند. بنا به عقیده Deeters ، اگرزبان هم عصر زبان X حقیقتاً یک شکل زبان هم نژاد زبان Y ( مثلاً سومری ) باشد، ارتباط آن زبان X با زبان " پیش- سومری " مربوط به بیش از پنج یا شش میلیون سال پیش است. در نتیجه ساختار آوائی و لغات آن زبان فرضی X با زبان Y( سومری)، برای تشخیص و اصلاح و تصحیح وتغییر کردن زبان Y (کتیبه های سومری) معتبر است. تنها آزمون برتر ازنظر هم سنجی زبان سومری با دیگر زبانها بوسیله روش فهرست لغت نوشته G.Steiner’s بنام" شباهتهای رده شناسی زبان سومری و ایلامی " ،

ASJ 12 (1990) 143-76 Typologische Parallelen" Sumerisch und Elamisch: . قابل توجه است.

تاکیدات همسانی های ساختاری اشتاینر، در مورد نظامهای ، ضمیری ، افعالی (لازم – مجهول ، مرکب Verbalauffassung ) با ترتیب کلمه درجمله (S-O-V) ( فاعل - مفعول- فعل) ، یا اسمی سازی فعل مرکب نشان داده شده اند، و در چکیده خود ، او با عبارتی محتاطانه میگوید:" این دو زبان با وجود تمایزات بسیارشان ، استعداد ساختار تکواژی را برای جمع بندی یک گروه زبانی دارند." یک اختلاف اساسی بین سومری و ایلامی وجود دارد. زیرا با وجود این ، این حقیقت که ، فعل سومری بصورت یک قاعده اصلی مبنای قضاوت است، مشاهده میشود، در سومری زنجیره پیشوند ها و پسوند ها در افعال سومری چیده میشوند، درحالیکه در ایلامی تقریباً تنها پسوند های فعل وجود دارند. درهر حال ، حتی اگر سومری وایلامی براستی ( حتی بطور جزئی) زبان خویشاوند باشند، معمای عمومی خویشاوندی زبان سومری لاینحل باقی خواهد ماند."".

در ادامه دستگاه دستوری زبان فارسی با زبان سومری از دید همین بزرگان و زبان شناسان ایرانی بررسی میشود. شاد باشید.

ذکر مطالب با ذکر وبلاگ مرجع بلامانع است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر