۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

تاپو های پنج هزار ساله بهداروندها یا بختیاری هادر تل بیدار

 (تل بیدار ) (AncientNabada=Tell Beydar) 
 شمال سوریه نزدیک مرز ترکیه
درزمین باریکه ای در شمال شرقی کشور سوریه که جزیره نامیده میشود .جائیکه مانند  یک تک شاخ وارد، قلمرو دو کشور عراق و ترکیه میشود. چند سالی است که در یک تپه باستانی بنام تل بیدار اکتشافات باستانشناسی انجام شده است وبسیاری کتیبه های سومری یافت شده است. این تپه باستانی از آنجا که با نام یکی از طوایف بختیاری بنام بیداروند همسان است، و در تواریخ دو گفته  ذکر شده است، که این طایفه حدود هزار سال پیش از سوریه (شامات) یا ترکیه (روم) به بختیاری آمده اند.برای  شناحت تاریخ گذشته این طایفه شایان توجه است.

کشور سوریه ومحل بیدار
 هیئت اکتشاف در نل بیدار میگوید:
کاوشگران مسئول تل بیدار در 35 کیلومتری مرکز استان Hassake از استان جزیره یک ساختمان محکم باستانی یافته اند، که مربوط به سلسله اولیه  سوم از قرن 25ام و 24 ام قبل از میلاد است، و در آن ساختمان 165 کتیبه پیدا کرده اند، که مربوط به سال 2400 قبل از میلاد میباشند، و در سال 1993 میلادی  از چند محل آنجا بدست آمده اند. و امروزه ما ، اطلاعات جدیدی در باره دور ه برنز  مربوط به قسمت شمالی بین النهرین در دست داریم.
شهر های سوریه در عهد باستان مراودات بسیار تجاری با ایالات جنوبی بین النهرین داشته اند. ونام باستانی این محل جدیداً در کتیبه های یافت شده در نوشته روی یک کتیبه بوسیله یک کاتب ابلائی Ebla (یک سایت دیگر باستانی در سوریه ) " نبادا، نابادا" Nabada ذکر شده است. و در کتیبه گفته شده است، که یک مرد  از نابادا در سرزمین ناگارNagar مقداری نقره دریافت کرده است.... 

یک کتیبه سومری یافت شده از بیدار

در تل بیدار سه استقرار  اصلی انسانی  قابل شناسائی است: اولاً  شهری به قدمت 2800-2350 سال قبل از میلاد را یافته اند. ثانیاً شهر یافته شده جدید در دوره های بعد محل پادشاهی Hurrian میتانی  در 1400 قبل از میلاد بوده است ، و برای قرون 8 ام و 7 ام  قبل از میلاد محل استقرار آشوری ها بوده است.
تصویر شهر بیداریا نبادا

در توضیحات مربوط به دوره های  سکونت در تل بیدار مشخص نیست که ساکنین و اقوام پس از آشوری ها در تل بیدار چه کسانی بوده اند. ولی مردم تل بیدار وکتیبه های بدست آمده از آنها ظاهرآ نشان میدهد، که اکثریت آنها سومری بوده اند، وبا زبان سومری سخن می گفتند.  اقوام اولیه تل بیدار مشاغل عمده کشاورزی و دامداری، تولیدات ظروف سفالی و تجارت را داشته اند و مهمترین تولید آنها ظروف سفالی از جمله خمره های بزرگ بوده است. کتیبه های یافت شده در آنجا نیز بیشتر کتیبه های صورت حساب های معاملات تجاری برای احشام و ظروف سفالی میباشد.
تاپوهای بختیاری یا ظروف سفالی بیدار


تصویر این خمره های 5هزار ساله که بسیار شبیه تاپو های بختیاری است، نشان میدهد، که اقوام بهداروندو بختیاری در ارتباط با سومریان باستان هستند. زبان سومری هم اکنون هم شباهت های بسیاری با زبان بختیاری بویژه بختیاری جنوب غربی دارد. ما درآینده چند کتیبه از تل بیدار را ترجمه و تقدیم علاقه مندان تاریخ زبان پارسی خواهیم کرد .انشاال..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر