۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

جدیدترین اکتشاف باستان شناسی در تل زیدان سوریه برای کهن ترین آثار اولیه پیش شهر نشینی انسان

جدیدترین اکتشاف باستان شناسی در تل زیدان سوریه
کشف کهنترین آثار شهر نشینی اولیه در کنار رود فرات با همکاری آقای عباس علیزاده یکی از باستانشناسان مشهور ایرانی.
آقای عباس علیزاده درحال کار در سایت تل زیدان

 در Tell Zeidan سوریه به سرپرستی دکتر Gil J.Stein که کشف هیئت های اکتشاف را هدیه ای به مردم عنوان میکند، هیات های اکتشاف میگویند: " همکاری هیئت های اکتشاف سوری - امریکائی در تل زیدان به کشف بنیان اولیه شهر نشینی در بین النهرین در دوره عبید ، ca. مربوط به 5300 سال قبل از میلاد مسیح منجر شد. معمای دوره عبید ( دوره بین 6امین تا 5 امین هزاره قبل از میلاد) با اولین پبشرفت گسترده آبیاری کشاورزی، معابد متمرکز، وقدرت سیاسی رهبران،  اولین تفاوت طبقات اجتماعی را بصورت تقسیم شدن اجتماعات در گروه های ثروتمند برگزیده و جامعه فقیرخود را نشان میدهد. این اتفاق زمانی رویداده است، که مردم اولین بار اختراع شیوه استفاده از فلز یا عصر مس(the Chalcolithic) را کشف کردند .


در باره جدیدترین اکتشاف در تل زیدان بیشتر بدانیم

در تقاطع دو آبراهه اصلی تجاری در کنار زمین های پائین دره رود فرات، تل زیدان یکی از وسیع ترین معابد شهر های شناخته شده دوره عبید قرار دارد. چون سایت تل زیدان در 4000 سال قبل از میلاد مسیح متروک شده بود، لایه های زیرین پیش از تاریخ سایت فوراً آماده شدند، وامروزه با خاک برداری گسترده سطح زمین موجود بجای متر ها تل خاک انباشته شده از دوره های گذشته ظاهر شده است. این به این معنی است، که برای اولین بار ، باستانشناسان توانسته اند، پهنه محل معبد - شهر عبید را با 12.5 هکتار برای شناخت چگونگی فعالیت های حقیقی یک جامعه پیش- شهر نشینی برای سالهای بین هزار ششم وپنجم قبل از میلاد اکتشاف کنند.
آخرین یافته های تل زیدان 18فروردین 1389


اکتشافات در تل زیدان در سال 2008 بوسیله دکتر گیل استین به نمایندگی از اورینتال انستیتو شروع شد. در دوره دو فصل فیلد های کار تا کنون، آثاربا اهمیت ، بنای با عظمت معبد، استخراج کهن مس، تجارت گسترده کالاهای زینتی در فواصل دور دراز، وشروع پیدایش رهبران جوامع اولیه انسانی و اداره جامعه آشکار میشود. دکتر استین آرزو میکند ، بتواند در تل زیدان برای یازده فصل فیلد برای نمایاندن کامل اطراف معبد، همسایگان، فعالیتها، و مردم و بومیان بنای شهر 12.5 هکتاری تلاش کند. یک عنصر تعیین کننده دراز مدت در طرحهای اورینتال انستیتو برای فیلد کاری ، بنا کردن یک ساختمان مناسب بزرگ برای اسکان کارکنان وساکنین در نزدیک تل زیدان است، تسریع درساخت آزمایشگاه وفضای انباربرای این پروژه برای کارهیئت از اولویت برخوردار است.

 شاد باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر